Chinese Dog Names image
  Foreign names: Australian | French | Irish | Scottish | German | Spanish | Italian | Japanese | Chinese | Eskimo | Russian    Gender: Male | Female

Chinese Dog Names, Chinese Puppy Names

Choosing the perfect name for your Chinese dog or puppy

Chinese Puppy Names picture
The most popular Chinese dogs are the Shar-pei, Shih Tzu, Chow Chow and Pekingnese. Sam, the four-time winner of the Sonoma-Marin Fair's World's Ugliest Dog Contest also an a famous Chinese Crested dog.

If you look for Chinese dog names, you can choose from 195 dog name. You can find the perfect Chinese name ideas for your dog easily.

 


 

 

195 Chinese dog, puppy names:
 
Ah Kun Tai 
Ah Kum Lan Tao
Ah Lam Lee Tien-hou 
Ai Lei T'ien-khuan 
An Li  Tien-mu 
Bai Li Hua Lian Ti-khuan 
Bao Li Mei Ting Ting
Bing Qing Li Ming Tou-mou 
Bo Li Na Tsai Shen
Chan Li Qin Tsi-ku 
Chang Li RongChang Juan Li Wei
Chang-o Lian
Chao Liang
Chaoxing Lien
Chen Lien Hua
Cheng Like
Chih-nii  Liko
Chin Lim
Chong  Lin
Chow Lin Yao
Chu Hua Ling
Chuang-mu Lo Shen
Chu-jung Lok
Chun Long
Chung Lu-hsing  Tu
Cong Lu-pan  Twen-ch'ang 
Da Ma-ku  Ushi
Da-xia Manchu Wan
De Mani Wang
Dewei Mat Chinoi Wei
Dong Mee Wei-Quo
Fai Mei  Wen
Fang Ming Wu
Fang Yin Ming Yue Xia
Fen Mu Xia He
Feng Mu Lan Xiang
Feng-po-po Mu Tan Xiang
Fu Na Xiao Chen
Fu-hsi  Ning Xiao Hong
Guan-yin Niu Xin Qian
Hai Nuo Xiu
Heng  Ping  Xiu Juan
Ho Qi Xue 
Ho Howin Qiao Xue Fang
Hou-chi  Qing Xun
Hsi Wang Mu Qing Yuan Yan Yan
Hsin Qiu Yao-shih
Hu Quon Yeng-wang-yeh 
Hua Rong Yi Jie
Huan Ru  Yi Min
Huan Yue San Yi Ze
Huang Shaiming Yin
Hui Ying Shaiming Yong
Huo  Shaka-nyorai  Yu
Hu-tu  Shan Yu Jie
Jia Shang-ti  Yuan
Jia Li Shen Yue Wan
Jiang Li Shen Nung  Yue Yan
Jiao Shing Yue Ying
Jin Shin-mu Yue You
Jing Shou-hsing  Yul
Jing-Quo Shu Yun
Ju Shu Fang Zan 
Juan Shuang Zen
Jun Shui Zhen
Kong Shui-khan  Zhen Juan
Kua Hua Shun Zhi
Kuan Ti  Sun Zhou
Kuan-yin Sying Zi

Chinese Dog Names

Want more names ideas ? Check the coolest pet names submitted by visitors in more than 125 categories.


Cat Names, Kitten names image
 

Cat and kitten names : Black Cat names - White Cat Names - Stray Kitten Names - Tuxedo Cat Names - Small Kitten Names - Long hair Cat Names - Mixed Breed Cat Names - Female Kitten Names - Boy Cat Names

Dog Names, Puppy names image
 

Dog and puppy names : Australian dog names - French dog names - Irish Dog Names - Scottish Dog Names - German Dog Names - Spanish Dog Names - Italian Dog Names - Japanese Dog Names - Chinese Dog Names - Eskimo Dog Names - Russian Dog Names - Hunting Dog Names - Pirate name list - Male Dog Names - Female Dog Names - Popular Dog Names - Top 100 boys names and their meanings - List of Girls Names and their meanings

Partner sites:
Mypetquestions.com - Where you can ask a questions about cats and get answers for your dog questions.
Smalldogguide.com - Informations about small dog breeds and tiny dogs.

© Copyright 2015 - All Rights Reserved cat and dog names | Privacy